Доверието е в основата на дългосрочните ни отношения с нашите партньори.